De kennis van emoties

De kennis van emoties

Productgroep Waardenwerk 2013-5455
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het vorige nummer van Waardenwerk (2013, nr. 53) stonden enkele heel interessante artikelen over emoties. Zo verdedigt Sabine Roeser in haar bijdrage de rol van emoties in discussies over risico's van technologie - tegen een dominante meer rationele benadering van risico's in onze samenleving. Uitgangspunt van haar pleidooi is het informatieve gehalte van emoties, dat sinds de cognitieve wending in de emotietheorieën in de jaren 1950 en 1960 prominent is. Cognitieve theorieën benadrukken dat emoties een vorm van kennen zijn, tegenover een lange traditie van opvattingen die emoties als irrationeel beschouwde ('verstand versus gevoel'). Het artikel van Cor van der Weele is voorzichtiger waar het gaat om de cognitieve betekenis van emoties. Zij wijst op het verschijnsel affective ignorance: het wegkijken van wat we liever niet willen zien, of bij emoties: het ongevoelig blijven voor wat onaangenaam, complex, verstorend of anderszins onwenselijk is. Veronica Vasterling bekritiseert in haar bijdrage het even optimistische als naïeve cognitieve standpunt van Martha Nussbaum over emoties. Heleen Pott, tenslotte, is nog kritischer ten aanzien van het cognitieve karakter van emoties. Zij laat zien dat cognitivisten emoties reduceren tot gepaste en verstandige reacties, waarbij de lichamelijke gesitueerdheid van emoties geheel uit de theorie verdwijnt.