De hyperkapitalistische leugenmaatschappij - Een bron voor vrijheid, populisme, sentiment, hufterigheid en boze burgers

De hyperkapitalistische leugenmaatschappij - Een bron voor vrijheid, populisme, sentiment, hufterigheid en boze burgers

Productgroep Humanistiek 2012-49
Fons Elemans | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inleiding

In 1776 verwoordde Adam Smith in The Wealth of Nations op treffende wijze de grondslag van de liberale economie 1: 'Het is niet van de goedgezindheid van de slager, de brouwer of de bakker dat we ons diner verwachten, maar van hun achting voor hun eigenbelang.' De achting voor het eigen belang is doorgeschoten onder invloed van het systeem van vrijemarkteconomie, een terugtredende overheid en de massamediale nadruk op autonomie, zelfbeschikking en beleving. In het hyperkapitalisme draaide alles om de buitenkant. Niet de antecedenten, de intrinsieke kwaliteit of duurzaamheid, maar het imago, de branding van het product, of het nu een bankstel of een bancair product is, bepaalt uiteindelijk de prijs 2. In combinatie met het moderne Newtoniaanse wereldbeeld waarin alles alleen nog in rationele en economische termen wordt gezien 3, en gefaciliteerd door de hyperige media en IT-ontwikkelingen, vormt het een voedingsbodem voor het huidige populisme, sentiment en ressentiment, een gebrek aan onderlinge verbondenheid alsmede voor de boosheid en de agressie van veel burgers tegen de gevestigde orde en alles wat daarmee geassocieerd wordt.