De humanismen van Edward Said

De humanismen van Edward Said

Productgroep Humanistiek 2010-4344
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Edward Saids verdediging van het humanisme lijkt op gespannen voet te staan met zijn verwerping van de op humanistische methoden stoelende oriëntalistiek. Dit artikel onderzoekt deze spanning; ten dele door een strikter onderscheid te maken tussen levensbeschouwelijk, filosofisch, politiek en filologisch humanisme. Toch blijft er een aantal onopgeloste vragen rondom Saids werk, die vooral worden ingegeven door zijn gebruik van Foucaults ideeën en methoden, die als 'antihumanistisch' kunnen worden aangemerkt.