De ecologische leestafel

De ecologische leestafel

Productgroep Waardenwerk 2019-7879
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De ecologische leestafel … schenkt aandacht aan publicaties (boeken, artikelen, lezingen, rapporten, documentaires of films) die van belang (kunnen) zijn voor het verder ontwikkelen van ecologisch waardenwerk
… verbindt de publicaties met de inzet van het tijdschrift en het gezelschap Waardenwerk voor een rechtvaardiger en duurzamer samenleving … is samengesteld onder coördinatie van de themaredacteur ecologisch waardenwerk.