De dynamische verhouding tussen technologie en moraal

De dynamische verhouding tussen technologie en moraal

Productgroep Humanistiek 2012-5051
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Onze verhouding tot de natuur, tot onze medemensen, en zelfs tot onszelf is op alle mogelijke manieren bemiddeld door de apparaten die we gebruiken. Juist omdat technologie zo'n enorme invloed op ons uitoefent, is het zaak na te denken over manieren waarop wij op onze beurt invloed op die technologie kunnen uitoefenen zodat die ons leven en de samenleving daadwerkelijk beter maakt. Hierbij doet zich echter een intrigerend probleem voor: de morele maatstaven die we hanteren om de wenselijkheid van technologie te beoordelen, blijken niet immuun te zijn voor die technologie. In dit artikel onderzoek ik de manieren waarop onze normen en waarden worden meebepaald door de technieken die we gebruiken.