De dag van het verschil

De dag van het verschil

Productgroep Humanistiek 2011-47
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel staat een project centraal dat in 2011 is ontwikkeld en uitgevoerd op een Rotterdamse basisschool: De Dag van het Verschil. Geïnspireerd door het Amerikaanse concept Challenge Day is een start gemaakt met het aanwakkeren van reflectie in jonge levens, het ontwikkelen van een toekomstbeeld en het bieden van creativiteit om het handelen in het hier en nu richting te geven. Drie maanden na de uitvoering geven de deelnemers aan zich beter bewust te zijn van de gevoelens van anderen en hier, bewust of onbewust, meer dan voorheen rekening mee te houden in hun gedrag. Om te kunnen duiden of het project daadwerkelijk effect scoort en dit effect te kunnen definiëren, is zorgvuldig vervolgonderzoek nodig.