Creating tomorrow - De UvA ontleed als neoliberale universiteit

Creating tomorrow - De UvA ontleed als neoliberale universiteit

Productgroep Humanistiek 2012-5051
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het is september en september betekent, lange rijen nieuwe studenten bij de boekwinkels voor nieuwe boeken, een rooster dat niet klopt (of toch wel? Je weet het maar nooit!) en volle collegezalen. In de stad struikel je over de eerstejaarsstudenten.
Zo gaat het altijd. Toch is dit jaar niet een jaar als alle andere: er heeft een aantal grote veranderingen plaatsgevonden. De eerste lichting studenten krijgt dit studiejaar te maken met de langstudeerboete die deze zomer net niet werd afgeschaft en toen in de herfst toch weer wel.1 Een tweede studie volgen, wanneer je al in het bezit bent van een diploma, kost inmiddels ongeveer tienduizend euro per jaar. En een aantal studies wordt zelfs afgeschaft. En wat zeggen de brochures voor toekomstige studenten? 'Investeer in jezelf!' Studenten moeten de markt op, investeren en consumeren zijn ongemerkt het nieuwe credo van de universiteiten geworden. Maar wat betekent het precies wanneer een publieke voorziening (onderwijs) koopwaar wordt gemaakt? Wat doet dit met het onderwijs en de studenten? Wat betekenen deze begrippen anno nu? In dit artikel maken wij, twee studenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) een analyse van hoe de universiteit vandaag de dag werkt aan de hand van onze ervaringen aan de UvA. Eerst geven we een beschrijving van wat we verstaan onder de term neoliberalisme en wat de neoliberale universiteit is, volgens ons. Daarna zullen we enkele onderdelen van de praktijk van de UvA schetsen aan de hand van twee belangrijke beleidsdocumenten van de UvA, het instellingsplan en de toekomstvisie, om zo het karakter van de neoliberale universiteit te duiden: het Instellingsplan en de Toekomstvisie. Daarna zullen we onze analyse van de universiteit toespitsen op hoe studenten benaderd worden en welke visie op onderwijs erachter schuil gaat. Tot slot illustreren we deze analyse met onze ervaringen aan de UvA.