Competenties om jouw niveau van welzijn en veerkracht te versterken

Competenties om jouw niveau van welzijn en veerkracht te versterken

Productgroep Sozio 1 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De wereld bevindt zich in een crisis. De uitbraak van het coronavirus, die wordt bestempeld als pandemie, heeft een ongekende invloed op de gezondheid en het welzijn van burgers wereldwijd. Het virus doet een groot beroep op de veerkracht van mensen, organisaties en overheden.

En als we ons realiseren dat er nog een grote, wereldomspannende crisis op ons afkomt, namelijk de klimaatverandering (Van der Stel, 2019), is snel duidelijk dat het van belang is om meer te weten over welzijn en veerkracht Hoe kunnen we dit behouden en versterken? Uiteraard is het noodzakelijk om te proberen de oorzaken van deze twee crises te achterhalen en waar mogelijk weg te nemen. Preventieve benadering heeft prioriteit. Maar waar dat niet lukt, of wanneer dat te laat is, is het van groot belang dat mensen in staat zijn het hoofd boven water te houden, kritisch te blijven denken en zichzelf zo goed mogelijk aan te passen aan de veranderde omstandigheden. In dit artikel verduidelijk ik wat welzijn en veerkracht behelzen en - in het bijzonder - dat het gaat om dynamische processen. Bovendien laat ik zien dat mensen competenties kunnen leren om hun niveau van welzijn en veerkracht te versterken. Dit heeft er alles mee van doen dat ons brein plastisch is en dat er altijd meer in het vat zit dan we denken.