Column - De Trojaanse aap?

Column - De Trojaanse aap?

Productgroep Waardenwerk 2013-5455
Karen Vintges | 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als gast van het Nederlandse tv-programma College Tour (19 september 2013), met zijn meestal instemmende publiek van studenten, presenteerde Frans de Waal in een notendop zijn visie op de mens. Apen zijn we voor 98,5 procent, aldus De Waal. De laatste 1,5 procent, het verschil tussen mens en aap dus, bestaat uit ons taalvermogen: taal is menselijk. Maar die laatste 1,5 procent maakt volgens De Waal niet zo veel uit voor ons gedrag. Wel kunnen we ons verplaatsen dankzij taal over enorme afstanden in tijd en ruimte, door te lezen, maar over de hele linie zijn we eigenlijk te observeren en te duiden als chimpansees of andere primaten. En het leuke is dat die ook moraal blijken te hebben: recent onderzoek wijst uit dat apen ook aan anderen denken, en niet alleen aan zichzelf. Op 17e eeuwse filosofen als Thomas Hobbes gebaseerde ideeën als zou de mens primair gericht zijn op eigenbelang kunnen dus op de helling. Dat mensen sociale wezens zijn, begaan met en betrokken op elkaar, zien we aan onze wortels: de mensapen.