Bakthin in het wild: Een intertekstuele analyse van burgerparticipatie in lokaal bestuur

Bakthin in het wild: Een intertekstuele analyse van burgerparticipatie in lokaal bestuur

Productgroep Humanistiek 2011-47
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Narratief onderzoek geeft belangrijke aangrijpingspunten om interventies van mensen op groepen en instituten op nieuwe manieren te begrijpen. Een belangrijke rol vervult het concept 'intertekstualiteit'. Onze bijdrage hier is dit concept te benaderen vanuit het werk van Mikhail Bakhtin, om te laten zien wat zo'n invalshoek bijdraagt aan het begrijpen van de pogingen van een belangengroepering om een stem te krijgen binnen openbaar bestuur. Door middel van parodiëring, deconstructie en herinterpretatie slaagt de belangengroepering er in om tot op zekere hoogte de gereïficeerde ideeën van bestuurders vloeibaar te maken en daadwerkelijk invloed uit te oefenen op gemeentelijke besluitvorming.