Als vrijwilliger maak je in concrete situaties het verschil

Als vrijwilliger maak je in concrete situaties het verschil

Productgroep Waardenwerk 2021 85
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

We hebben Trudie Knijn uitgenodigd voor een interview in de serie ‘waardevolle praktijken’, naar aanleiding van haar opinieartikel in de Volkskrant (10 januari 2021). Daarin schrijft ze, onder andere ingegeven door de ‘boodschappen-affaire’ waarbij een bijstandsuitkering werd teruggevorderd: ‘Dat politici en journalisten nu zo verontwaardigd reageren is alleen te begrijpen vanuit hun sociale afstand tot de meest kwetsbaren. Ook sociale wetenschappers ontkomen daar niet aan. Pas toen ik aan het eind van mijn loopbaan, na jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar sociale uitkeringen, vrijwilligerswerk ging doen, zag ik hoe rigide, op plichten in plaats van rechten gebaseerd, onzinnig en wantrouwend ten opzichte van cliënten, de Participatiewet is. Toen pas merkte ik hoeveel minder compassie klantmanagers tonen dan hun voorgangers uit de jaren negentig. Toen pas merkte ik angst bij bijstandsgerechtigden. Angst om een fout te maken. Angst ook om bezwaar te maken omdat je niet weet wat de repercussies zijn. Angst dus voor de overheid.’
Dat maakt ons nieuwsgierig naar hoe ze, vanuit haar achtergrond in de wetenschap, kijkt naar haar huidige vrijwilligerswerk en de organisatie van vrijwilligerswerk en hoe ze dat werk doet. En hoe ze vanuit de ervaringen nu, terugkijkt op haar wetenschappelijke carrière.