Affectiviteit in goed onderwijs - Over de passies van de mens in de onderwijspraktijk

Affectiviteit in goed onderwijs - Over de passies van de mens in de onderwijspraktijk

Productgroep Waardenwerk 2014-56
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit artikel is bedoeld als een presentatie, in dialoog met onderwijsfilosoof Gert Biesta, van de vragen die ik in het kader mijn promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek probeer te beantwoorden. Ik zal laten zien dat de good education die Biesta voor ogen staat een meer fundamentele en meer verfijnde opvatting van affectiviteit veronderstelt dan die welke tot nu toe in moderne wetenschappelijke theorievorming gebruikelijk is. Gaandeweg zal ik duidelijk maken op welke manier het aloude passietraktaat van Thomas van Aquino onze waarneming kan scherpen voor wat er emotioneel in onderwijssituaties gebeurt. Dit doe ik aan de hand van twee voorbeelden, ontleend aan mijn eigen ervaring in het onderwijs.