Aardewerk: met een nieuwe naam op zoek naar nieuwe invullingen van het werken aan duurzaamheid

Aardewerk: met een nieuwe naam op zoek naar nieuwe invullingen van het werken aan duurzaamheid

Productgroep Waardenwerk 2022 88
Lars Moratis | 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De themaserie ‘Ecologisch Waardenwerk’ bestaat ruim vier jaar en is uitgegroeid tot een gewaardeerd onderdeel van dit tijdschrift, zowel onder het lezerspubliek als binnen de redactie. Het katern heeft in die tijd onderdak geboden aan uiteenlopende bijdragen onder deze noemer, zoals Ecologisch Waardenwerk voor Beginners (Van der Vet), De beproevingen van de duurzaamheidsprofessional (Moratis) en Van Commons naar Common Good (Suárez-Müller). Tevens waren er sinds 2019 zogeheten leestafels terug te vinden, die een overzicht boden van noemenswaardige en inspirerende literatuur op een bepaald thema. De meest recente leestafel behandelde de thema’s ‘tegengaan van ecologische teloorgang en herstel van ecologische systemen‘.

Eric van der Vet was sinds 2018 themaredacteur van Ecologisch Waardenwerk. Na jaren van bevlogen inspanning heeft Eric van der Vet besloten zijn werkzaamheden voor het tijdschrift te stoppen. Namens de redactie van Waardenwerk wil ik Eric ook via deze weg nog eens haar waardering uitspreken en hartelijk dankzeggen voor zijn bijdrage aan dit tijdschrift. Het is fijn te weten dat Eric zijn energie zal steken in andere activiteiten om duurzaamheid te bevorderen. Het doel blijft hetzelfde, de strategie verandert. Iedereen die werkt aan duurzaamheid weet dat het een voortdurende zoektocht is – niet alleen naar nieuwe inzichten en concrete oplossingen, maar ook naar manieren om dit werk vol te houden. Daarbij is het noodzakelijk en werkt het verfrissend om de eigen rol in het bevorderen van duurzaamheid regelmatig kritisch tegen het licht te houden, nieuwe inspiratiebronnen aan te boren en de context te veranderen. De term ‘duurzame ontwikkeling’, zo zou je kunnen zeggen, heeft net zoveel betrekking op het ontwikkelen van het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen noden te kunnen voorzien als op de ontwikkeling van de professional en de mens waar deze professional een uitdrukking van is.