Echte Woorden

Echte Woorden

Authenticiteit In De Geestelijke Begeleiding

Ton Jorna | 2008 | 9789066659650

Omschrijving

Ieder mens kent wel een verlangen naar echt contact om zich echt te kunnen uitspreken en om daarover echte woorden te horen spreken, maar dat laat zich niet zo vanzelfsprekend in praktijk brengen. Mensen lopen rond met schaamte, schuld en eenzaamheid. Ook al zou het een geschenk zijn om over deze ervaringen met een ander in contact te zijn, in eerste instantie vormt die ander daarvoor een obstakel. Een geestelijk begeleider kan dan de veilige betekenisvolle ander zijn die mensen zoeken om hun situatie aan het woord te laten komen op een wijze die hen goed doet.
Tegen de achtergrond van de actuele situatie van geestelijke verzorging en ontwikkelingen als individualisering van levensstijlen en zingevingsvragen, komt in Echte woorden aan de orde hoe levensbeschouwing, zingeving en spiritualiteit zich tot elkaar verhouden en welke competenties geestelijk begeleiders anno 2008 nodig hebben om mensen bij te staan in hun noodbeleving en verlangen.
Ton Jorna beschouwt zowel genoemde levensthemas als de mogelijkheid van echt contact als geleiders van zelfwording en zinvinding. Hij zet de beroepsuitoefening van geestelijke begeleiding in een inclusief humanistisch perspectief uiteen.
Echte woorden is niet alleen bedoeld voor werkers in het veld en studenten in de geestelijke of existentiële begeleiding, maar voor iedereen die hier in de een of andere hoedanigheid bij betrokken is. Daarnaast richt Ton Jorna zich tot iedereen die geïnteresseerd is in een werkelijkheidsgetrouwe spiritualiteit of die zelf een spirituele ontwikkeling doormaakt en weet dat het dan gaat om echte woorden.

Ton Jorna is universitair hoofddocent Geestelijke of Existentiële Begeleiding aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Echte Woorden - Hoofdstuk 1

Echte Woorden - Hoofdstuk 1

Deel I Geestelijke begeleiding als spiritueel beroep

Meer info
3,95
Echte Woorden - Hoofdstuk 2

Echte Woorden - Hoofdstuk 2

Deel II - Schaamte tussen breukervaring en zinsamenhang

Meer info
3,95
Echte Woorden - Hoofdstuk 3

Echte Woorden - Hoofdstuk 3

Deel III - Schuld tussen existentie en bestemming

Meer info
3,95
Echte Woorden - Hoofdstuk 4

Echte Woorden - Hoofdstuk 4

Deel IV - Eenzaamheid tussen afgescheidenheid en verbondenheid

Meer info
3,95
Echte Woorden - Hoofdstuk 5

Echte Woorden - Hoofdstuk 5

Deel V - Geestelijke begeleiding: er zijn voor de ander

Meer info
3,95
Echte Woorden (Complete uitgave)

Echte Woorden (Complete uitgave)

Echte Woorden (Complete uitgave)

Meer info
9,95